Close

Abdülkadir Enes Köylüoğlu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - İslami İlimler Lisans Talebesi

Halkın İçinde Âbid ve Mücahid Bir Âlim: İmam NESÂÎ

Giriş Allah’a (c.c.) hamdolsun, Peygamberimiz’e salat ve selam olsun. İslam tarihine iz bırakmış eserler, çalışmalar, keşifler, köklü ve sağlam bir inancın ve sarsılmaz bir gayretin ürünleridir. Mevzu bahis inanç ve gayret olmasaydı, âlimler sadece bir hadis-i şerifi râvilerinden dinlemek üzere onbinlerce km yol kat edemezdi. Yahut âlimler, henüz 15’ine ulaşmamışken ailesiyle vedalaşıp farklı diyarlara, sonu […]

Devamını oku...

İlim Uğruna Gözlerini Kaybeden Bir Deha: İmam Tirmizî

Giriş Allah’a (c.c) hamdolsun Peygamberimiz Hz.Muhammed’e salat ve selam olsun. İslam medeniyeti, yetiştirdiği birçok âlim ve onların insanlara bıraktığı nice eşsiz eserleri sayesinde daha güçlü ve dayanıklı bir medeniyet haline gelebilmiştir. Bu eserlerin bazılarına savaşlardan, yağmalardan yahut başka türlü sebeplerden ötürü maalesef ulaşılamamaktadır. Hal böyle iken, o değerli eserlerden müstefid olamadık lakin bazı eserler de […]

Devamını oku...

Ahlâkın ve İlmin Mücessem Hali: İmam Buhâri

Giriş Malum olduğu üzere İslam dininin belli başlı temel kaynakları bulunur ki bunların ilki Kur’an-ı Kerim ikincisi ise hadis-i şeriflerdir/sünnettir. Müslümanlar hayatlarının merkezine bu temel kaynakları koyarak daha temiz bir ömür geçirmek isterler ve öncelikle o kaynakların buyruklarına göre hüküm verirler. Peygamberimizin (sav) ashabından olup Yemen valiliğine seçilen Muaz b. Cebel’in (r.a) Rasulullah (aleyhisselam) ile […]

Devamını oku...

Rasulullah (sav)'ın Kavramlara Müdahale Ederek Toplumu Dönüştürmesi

Giriş İnsan, konuşan ve düşünen bir varlıktır. Konuşmak ise dil aracılığıyla olur ve insanın kendisini en önemli ifade etme biçimlerinden biridir. İnsanın konuştuğu dil, kullandığı lehçe, mimikleri, vücut dili, düşünme metodu onun hangi dine, kültüre, ırka mensup olduğuna dair ipuçları verir. İnsanın başına gelen güzelliklerde de musibetlerde de dil çok kritik bir rol oynar. Öyle […]

Devamını oku...