Close

Burak Nas

İstanbul Ticaret Üniversitesi - Hukuk Lisans Mezunu

Hukuksal Açıdan Bağımlılıklar

A) Sorular-Cevaplar İnsanlık, onuru mu suçu mu hak ediyor? Yaşam hakkı (bağımlılıklar yoluyla) özgürce ihlal edilebilir mi? İnsan; bütün hukuk sistemlerince benimsendiği üzere hak ve özgürlükler sahibi onurlu bir varlıktır. Temel haklar içerisinde vazgeçilemez ana hak olan yaşam hakkı da insanın bizzat kendisi tarafından veya bir başkası tarafından hiçbir şekilde ihlal edilemeyecek dokunulmaz bir haktır. […]

Devamını oku...

İnsan Hakları Teorisinin Uluslararası Hukukta Uygulanması Sorunu

ÖZET Bu çalışmada genel manada insan haklarından ve bununla bağlantılı olarak bu hakların uluslararası hukuktaki durumundan bahsedilecektir. İnsan hakları, insanlık adına önemli haklar olarak görülmekte ve evrensel ölçekte her insanın sahip olması gereken haklar olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle insan haklarının uluslararası alanda nasıl uygulandığı, adil olarak uygulanıp uygulanmadığı ve ihlal edilip edilmediği gibi konular […]

Devamını oku...