Close

Fatih Dost

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - Hadis Yüksek Lisans Talebesi

Hz. Peygamber ve Nefs -2.Kısım-

“O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Cuma, 2). Âyet-i kerîmeden açıkça anlaşılacağı üzere Hz. Peygamber’in görevlerinden biri de ümmetini temizleyici olmasıdır. İlahi hitabı aktararak, kendisine verilen hikmetle tebliğ ve tebyin ederek Kur’ân’ı, Allah’ın emir ve nehiylerini […]

Devamını oku...

Kur’ân-ı Kerim’de Nefs Kavramı -1.Kısım-

Giriş Ahsen-i takvîm olarak yaratılan insan sadece bedenden, kuru bir cesetten müteşekkil değildir. Akıl, ruh, nefis ve kalp gibi birtakım letâiflere haiz bir varlıktır. Bu hasâisler sayesinde insan nebatattan ve hayvânattan temayüz etmiş, üstün kılınmıştır. Hatta tartışmalı olmakla birlikte bu husûsiyetler vâsıtasıyla meleklerin dahî fevkinde olabilir. Nitekim Rabbimiz “Gerçekten biz Âdem evlatlarını şerefli kıldık, karada […]

Devamını oku...