Close

hukuk dili

Hukuksal Açıdan Bağımlılıklar

A) Sorular-Cevaplar İnsanlık, onuru mu suçu mu hak ediyor? Yaşam hakkı (bağımlılıklar yoluyla) özgürce ihlal edilebilir mi? İnsan; bütün hukuk sistemlerince benimsendiği üzere hak ve özgürlükler sahibi onurlu bir varlıktır. Temel haklar içerisinde vazgeçilemez ana hak olan yaşam hakkı da insanın bizzat kendisi tarafından veya bir başkası tarafından hiçbir şekilde ihlal edilemeyecek dokunulmaz bir haktır. […]

Devamını oku...